Information and reservation phone : +90 266 324 80 80
Antički grad Assos

Istorija drevnog grada Assos datira iz 6. veka pre nove ere. Blagovremeno je grad gledao na more i terasom se silazilo u more. Nakon dolaska Osmanlija, naseljavanje pokazuje napredak u suprotnom smeru i rađa se selo Behramkale.

Grad je izgrađen na izumrlom vulkanskom vrhu, između andezitnih stena, na visini od 236 metara iznad mora. Oko Assosa se nalazilo izobilje andezitnog kamena koji se koristio u izgradnji grada. Ovaj kamen u Assosu je teško obradljiv, ali je veoma izdržljiv kamen. Stariji su ga zvali kamen koji jede ljude. Sarkofazi izrađeni od ovog kamena su u to vreme bili roba koja se izvozila iz Assosa.

Prvi arheološki iskop u Assosu je vršen između 1881-1883 godina od strane jedne američke arheološke grupe. Iskopavanje koje je počelo ponovo 1981 godine, je rezultiralo iskopom nekropola, to jest prvim otrkivanjem groblja.

DETALJI
Antički grad i Akropola Bergama Pergamon

Ostatci, keramika i alati pronađeni u istraživanjima u Bergami, pokazali su da je naseljavanje u području počelo u neolitičkom dobu. Između zemljanih nasipa u podnožju Akropole, nađeni su kameni noževi, a na vrhu uveitisa jedna sekira od nefritis kamena, koji datiraju iz tog perioda. Ovi radovi koji datiraju iz 4000 godina pre nove ere, prate vazne i keramika iz bronzanog doba. Ovo je bilo malo naselje u arhajskom periodu, ali nema puno ostataka iz ovog doba. Pronalasci u Pergamonu su pokazali da je u Akrpoli postojalo naselje u 800 godinama pre nove ere.

U iskopavanju sprovedenom u Akropoli između 1883-1885 godina, pronađen je veliki broj ostataka. Mnogi arhitektonski fragmenti u okolini su pokazali da je ovu građevinu razorio veliki zemljotres. Utvrđeno je da građevina koja se nalazi devet metara od hrama Athena i 55 metara visoko od pozorišne terase, ima vezu sa hramom Athena, a da vrata i stepenište na istoku vode do biblioteke. Terasa ove građevine je najviše mesto u Akropoli. Utvrđeno je da ovde postoje ranije građevine iz helenističke ere, a područje je ojačano lukom i svodom, dok je okolina okružena stubovima (stoa). Ovde je izgrađen hram cara Traianusa, za kojeg se prihvata da su ga obogotvorili Rimljani (98-117 posle nove ere). Hram cara je završen u periodu Hadrianusa (117-138 posle nove ere). Tokom iskopavanja koja su ovde obavljena, pronađena su dva kipa ova dva cara koji se danas nalaze u berlinskom muzeju.

DETALJI
Ostrvo Džunda

Ostrvo Džunda koje je iskra Ajvaluka, izaziva osmen na licu u srcu plavog raja, kao cvet u boji sa zajedničkim kulturama. Mirna plaža Patricia, kamene ulice i kamene kuće, Taksiyarhis, kapela Agios Yannis i crkva Panaya, kao i restorani u kojima se servira ukusna riblja hrana, su jedinstvena atrakcija ostrva Džunda.

DETALJI